Glöm inte RUT-avdraget

Nu kan du utnyttja RUT-avdraget när det gäller datorer, telefoner och nätverksrelaterad support. Det gäller även enklare rådgivning i samband med igångsättning och drift samt installation av mjukvara. Avdraget gäller för arbete som utförs i ditt hem och du kan få avdrag för upp mot 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket per år ligger på 25 000 kronor* . För fullständiga regler, besök Skatteverket

Avdrag för dig under 65 år50%25 000 kr
Avdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50%50 000 kr