Datalagring

Personuppgiftspolicy

I samband med att du använder Euronics.se sparar vi även vissa personuppgifter angående dig för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt. Vi är väldigt måna om dina personuppgifter och delar inte med oss av dina uppgifter till någon annan än företag eller personer som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Vi använder dem inte i marknadsföringssyfte om du inte givit samtycke till detta och sparar inte heller dina uppgifter längre än vad vi behöver för att kunna leverera en bra upplevelse. När ändamålet är uppnått så raderar vi dina uppgifter.

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) så lagras allt som du angivit i tjänsten inom Europa och följer alla de säkerhetsaspekter som finns för att dina uppgifter alltid ska lagras så säkert som möjligt.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få ut den information vi sparar om dig, vill du som användare få ut denna information begär du ett registerutdrag. Detta har du som användare eller kund rätt till att göra en gång per år och detta är helt kostnadsfritt. För att göra ett registerutdrag hänvisar vi dig till att kontakta oss.

Är uppgifterna som är sparade felaktiga har du givetvis rätt att få dem korrigerade och du som användare har även rätt att närsomhelst bli bortglömd och anonymiserad i systemet. Detta förutsatt att du inte har något avtal eller är på annat sätt bunden till oss som åsidosätter din rätt att få bli glömd.

Du kan även närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke om du tidigare har registrerat dig angående nyhetsbrev eller annan marknadsföring. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.

Personuppgifter när du handlar

För att du som användare ska känna dig säker att använda vår tjänst sparar Euronics.se inte mer personuppgifter än vad som behövs för att kunna leverera tjänsten/produkter. De uppgifter som sparas om dig när du genomfört ett köp på Euronics.se är enbart:

  • Namn
  • E-post
  • Telefon
  • Adress

Och detta enbart för att vi ska kunna utföra våra åtaganden. När en order har slutlevererats så raderas informationen överallt där den inte längre har ett syfte att sparas.

Cookies

Euronics.se använder Cookies och lagrar dem på din dator när du använder vår hemsida. Detta gör vi för att kunna leverera en sådan bra webbsida som möjligt och för att du som användare ska kunna få en sån bra användarupplevelse som möjligt.

Om du inte vill att Euronics.se ska lagra dessa på din dator kan du när som helst radera dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in att din webbläsare generellt inte ska tillåta att cookies placeras på din dator - notera dock att det då finns risk att vår tjänst och dess funktioner inte fungerar.

Externa parter

Euronics.se använder tredjepartsaktörer för att till fullo kunna leverera en bra upplevelse. De aktörer som vi använder har inte rätt att använda personuppgifter till något annat än att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och vi delar aldrig med oss av fler personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt. Deras rättigheter styrs enligt GDPR och de personuppgiftsbiträdesavtal som är tecknade med respektive aktör.

Länkar till andra webbplatser

Euronics.se kan innehålla länkar till externa företag som vi inte har något avtal med. Euronics.se kan där inte garantera säkerheten för de personuppgifter som ni delar och vad dem kommer att användas till. Vi rekommenderar er därför starkt att läsa igenom även dessa villkor innan ni använder deras tjänst och delar personuppgifter med dem.

Kontakt

Har du frågor angående denna personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast via e-post under Kontakta oss.Du kommer då komma i kontakt med vår dataskyddsansvarige.

Har du andra synpunkter tar vi gärna emot dessa på samma sätt. Tveka inte att höra av dig.