Medlemsvillkor

Gäller från och med 2019-08-26

Allmänt

Dessa villkor gäller för Euronics Club Medlem, Euronics AB lojalitetsprogram (org.nr. 556153-7340), nedan kallat Club Euronics. Genom att registrera dig som medlem godkänner du dessa medlemsvillkor.

Medlemskap

Medlemskapet hos Club Euronics är kostnadsfritt och gäller i samtliga Euronics butiker och på euronics.se. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Ansökan om medlemskap sker i någon av våra butiker, via SMS eller på euronics.se/sidor/club-euronics

Som medlem kan du få åtkomst till Mina Sidor, din personliga medlemssida där du kan administrera ditt medlemskap och t.ex. göra inställningar för vilka kommunikationskanaler du önskar få kommunikation i. Du kan också ta del av din information kring kontaktuppgifter.

Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Genom Club Euronics får du personligt anpassad kommunikation med generella förmåner och anpassade medlemserbjudanden. Du får även nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar, event mm.

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-post men även via SMS. Du kan alltid avregistrera dig för en kommunikationskanal i de utskick vi gör eller genom att logga in på Mina Sidor och göra inställningar för vilken kommunikation du önskar.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig t.ex. köphistorik, ålder, kön, bostadsort och angivna preferenser du gjort på Mina Sidor gör vi analyser för att anpassa den kommunikation, erbjudanden, förmåner, inspiration och produktrekommendationer som du erhåller från oss. Insikterna kan även användas för att utveckla vårt produkt- och tjänstesortiment. Genom våra analyser och insikter undviker vi att förmedla information till dig som du skulle kunna uppfatta som ointressant eller onödig.

Euronics förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra de förmåner och erbjudanden som kan erhållas.

Behandling av personuppgifter

Euronics behandlar personuppgifter om dig som medlem bl.a. för att tillhandahålla erbjudanden m.m.

För närmare information om hur Euronics hanterar dina personuppgifter – se https://euronics.se/sidor/datalagring

Giltighet och avslut

Ditt medlemskap hos Club Euronics gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att avsluta det i Mina sidor. Ditt medlemskap avslutas direkt efter din begäran om uppsägning.

Vid avslutat medlemskap raderas dina personuppgifter som har samlats in för ditt medlemskap, i enlighet med Integritetspolicyn.

Euronics förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap med 30 dagars uppsägningstid.

Ändringar av medlemsvillkor

Euronics kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. I samband med att villkorsändring träder i kraft publicerar vi den på euronics.se

Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras via e-post innan ändringar börjar gälla. De vid var tid gällande villkor finns tillgänglig på euronics.se/sidor/club-euronics

Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss på info@euronics.se eller 08-518 16 710.Adress: Euronics AB Hornsgatan 74 A 118 21 Stockholm